Om os Medlemssider Aktiviteter Presse Nordisk Spiritualitet Gudehov

   
Besøg vores butik
Gudehov
     
 

Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

Besøg også vores

 

CVR-nummer: 36615559


I Harreskovens Blótgilde betragter vi hele Harreskoven beliggende mellem kommunerne Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Værløse som en hellig skov. Navnet Harre kommer af det oldnordiske ord hárg der betyder sten helligdom. Mange af disse gamle sten-helligdomme findes endnu i mere eller mindre fragmenterede udgaver. Vi holder som regel vores blót i det fri et eller andet sted i Harreskoven, hvor vi kan være i kontakt med naturen omkring os. Fortrindsvis ved dyssen i Egebjerge som du kan ser på kortet her.

Harreskovens Blótgilde har planer om at opfører et gudehov. Allerhelst i eller ved Harreskoven, men vi er også på udkik efter andre lokationer.

Denne side er under omarbejdelse

Vi tænker os templet opført i så nøje overensstemmelse med kulturelle overleveringer og arkæologiske fund som muligt. Den nøjagtige udformning vil naturligvis være afhængig af det sted, hvor det skal opføres. Det vil blive et indhegnet tempelkompleks med tempelbygningen som den centrale bygning. Muligvis vil vi opføre en hørg (en stendynge af kultisk betydning) på tempelområdet foran selve templet.
Selve tempelbygningen tænker vi i vid udstrækning opført med de teknikker som blev anvendt i oldtiden. Bygningen vil komme til at fremstå nogenlunde som en Norsk stavkirke af Borgrund typen, omend grundplanen vil være en anden. Både udvendig og indvendig skal bygningen udsmykkes med træskærerarbejder. Endelig skal der også opstilles et antal Gudestøtter.
Gudehov kendes både fra Island og Gotland. I Danmark har arkæologerne hidtil ikke ville vedgå at der fandtes Godehov i hedensk tid. Imidlertid er dette begyndt at ændre sig med fundet af en stormands gård ved Tissø. Ved den gård blev fundet en række genstande, som leder tanken hen på Godehvervet. Fks. har gården ikke være opretholdt ved landbrugsdrift, men
ved et tributsystem, som man fks kender det fra den norrøne litteratur. Snorre skriver bla. at godeordet betalte "hovtold", (en slags tiende), til Goden for at denne skulle vedligeholde Gudehovet. Samtidig har arkæologerne fundet en bygning i et indelukke -umiddelbart op til den store hal. Denne bygning kunne udemærket være et gudehov, og hallen der hvor blótmåltidet blev fortæret. Derfor har vi i Harreskovens blótgilde besluttet os for at anvende Tissøgården som grundplan for vores Gudehov.

Templområdet vil bestå af en stor hal med en længdeakse øst - vest. Indvendig med en langild i midten og bænke ved siderne. I den østre ende af langilden vil der være et ildsted til at koge blótmaden. En stor jerngryde vil hænge på en krog, fastgjort til en kæde, som hænger ned fra loftet.
Syd for den store hal vil der være en indhegning
. I midten af denne vil der være en mindre bygning med længte aksen nord-syd. Det egentlige Gudehov som det ses på ovenstående billede. Det nordvestlige hjørne at denne bygning vil være det helligste sted. Her vil Hløt-"alteret" stå, hvorpå edsringen ligger. Gudestøtterne vil stå i nicher langs med væggene og på gulvet foran dem en offersten.
Indgangen til tempelbygningen vil være i begge ender og arkitektonisk fremhævet.


Endelig kunne vi også tænke os at indhegne nogle af sten-helligdommene i Harreskoven, for at understrege stedets hellighed over for andre, der benytter skoven.

© Furesø Net 2010