Aktiviteter Nordisk Spiritualitet Medlemssiden Gudehov
   
FAQ
Materiale
Pressemeddelelser
Presseregler
     
 

 


Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

 

 

Find os på sociale medier

vKontakte Telegram Facebook Instagram

2020-03-19

Høringssvar til lovforslag om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer

D. 27 februar 2020 modtog vi, Harreskovens Blótgilde, i egenskab af anerkendt trossamfund inden for asatroen, udkast til Forslag til Lov om forbud mod modtagelse af donationer
fra visse fysiske og juridiske personer
, til høring. Hermed vores svar;


Furesø d 19 marts, 2020

Lovforslaget kan læses her: udkast til Forslag til Lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer

Vores høringssvar kan læses i sin helhed her: Harreskovens Blotgildes svar på høring om ang. j. nr. 2020-3082.

Resume:

I Harreskovens Blótgilde finder vi lovforslaget til Lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer, problematisk af flere årsager.

1. Demokrati og Retsstat
Forslaget underminerer det demokrati og den retsstat som det foregiver at ville beskytte. For det første fordi det er en administrativ beslutning, hvem der skal stå på listen over, hvem der ikke må donere penge til trossamfund. Så længe det er ministeren og udlændingestyrelsens afgørelse vil beslutningen være op til den til enhver tid siddende regerings vilkårlige forgodtbefindende.

2. Mangler klare definitioner
Et andet problem vi ser med lovforslaget og som gør det til lidt af en "gummiparagraf" er problemet med klart, at definerer kriterierne for, hvad der kvalificerer fysiske og juridiske personer til, at blive anbragt på den pågældende liste.

3. Fordomsfuld slagside
Vi finder det også betænkeligt, at lovforslaget ikke er generelt. I bemærkningerne til forslaget står der, at formålet er, at "forhindre udenlandske pengeoverførsler til byggeri af moskeer" Det vil sige, at det retter sig mod en helt konkret religion.

4. Udenrigsministeriets vetoret
Vi mener det er et problem, at lovforslaget giver udenrigsministeriet vetoret over, hvem der kommer til at stå på forbudslisten. I praksis vil det betyde, at lande og personer der har en økonomisk eller geo-politisk betydning for Danmark eller Danmarks forhold til USA eller andre NATO allierede ville blive fritaget fra at stå på en sådan forbudsliste.

5. Indsamling af bevismateriale.
I bemærkningerne til loven står der, at Udlændingestyrelsen vil indsamle bevismateriale fra “danske eller udenlandske nyheds- eller forskningsartikler” I Harreskovens blótgilde mener vi, at den slags kilder vil være ganske tvivlsomme i tider med fake news.


Med venlig hilsen
På vejne af Harreskovens Blótgilde CVR-nr: 36615559

Ældsterådet

Side op

Kontakt


Harreskovens Blótgilde kan kontaktes ved at skrive til:
e-mail ___________ : harreskov.blotgilde@gmail.com
Snail mail ________ : Ryttergårdsvej 16, 3-302, 3520 Farum.
eller ringe på tlf. ___ :70 25 06 09
Kontonummer i ALBank : 53610254110
CVR-nummer: 36615559Henvendelse vedrørende :

Tilmelding til blot:     harreskov.blotgilde@gmail.com
Vielse:     vielsesforretter@blotgilde.dk
Ritualgruppen:     ritualgruppeansvarlig@blotgilde.dk
Hjemmesiden:     it-ansvarlig@blotgilde.dk
Ungdomsafdelingen:     vikingspejder@blotgilde.dkOm os 


Harreskov Blotgilde
Vision
Trosgrundlag
Politisk misbrug

Presse


FAQ
Materiale
Pressemeddelelser
Presseregler
© Furesø Net 2022