Om os Medlemssider Aktiviteter Presse Asatro Gudehov

   
FAQ
Materiale
Netradio
Pressemeddelelser
Presseregler
     
 

Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

Besøg også vores

 

CVR-nummer: 36615559

2012-02-20

Høringssvar til lovforslag om ægteskab mellem to personer af samme køn

D. 18 januar 2012 modtog vi, Harreskovens Blótgilde, i egenskab af godkendt menighed inden for asatroen, forslag til lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab mellem to personer af samme køn, til høring. Hermed vores svar;


Farum d 20 februar, 2012

I Harreskovens Blótgilde har vi altid været positivt indstillet over for samkønnede ægteskaber, i det der i vores religion ikke ligger nogen fordømmelse af sex mellem personer af samme køn. Tvært i mod har det i oldtiden været praksis i mange lignende religioner verden over.

Vi hilser det nye lovforslag velkommen og glæder os over, at vi som trossamfund nu får mulighed for også at vie samkønnede par.

Vi er tilfredse med, at det bliver frivilligt for trossamfund uden for folkekirken, at afgøre om de vil tilbyde samkønnede ægteskaber til sine medlemmer. Selv om vi godt kan se det pædagogiske potentiale i en obligatorisk ordning i denne sag, vægter vi alligevel trosfriheden højere og har derfor ikke noget at indvende.

På et andet punkt har vi dog en indsigelse af principiel art. Det drejer sig om forslagets §1 stk 2 om, at særlige regler for den ene part bestemt ved dennes køn, ikke finder anvendelse i samkønnede ægteskaber. Vi antager, at det er nævnt for rent praktisk, at undgå uklare situation, hvor sådanne bestemmelser ville kunne falde på begge eller ingen af de påglædende. Alligevel mener vi, at det er en principiel diskrimination af samkønnede ægteskaber, som man kunne komme udenom ved, at give ægtefælderne muligheden for, ved ægteskabets indgåelse, at vælge hvilken ”kønsrolle” de, hver for sig vil påtage sig. I de tilfælde, hvor en sådan kønsrollefordeling eksistere i forvejen mellem ægtefælderne vil det kun være naturligt, hvis det også afspejler sig i lovgivningen. Der kunne fks. være tale om et Butch-Femme forhold blandt lesbiske. Der kunne fks. være tale om forhold, hvor den ene part er en transperson, som ikke har gennemgået fuldt juridisk kønsskifte (enten selvvalgt eller på grund af den ringe adgang til kønsskifteoperation i Danmark) og derfor i juridisk henseende har samme køn som sin ægtefælde. Sådanne forhold har ofte i praksis større lighed med et heteroseksuelt forhold end med et homoseksuelt forhold. Det vil derfor være diskriminerende, hvis ikke de samme regler gælder som for modsatkønnede forhold.
Ønsker ægtefælderne ikke nogen kønsrollefordeling kan bestemmelserne bare bortfalde som oprindeligt foreslået.

Med venlig hilsen
På vejne af Harreskovens Blótgilde

Grølheim (Hovgode)

Side op

© Furesø Net 2010