Om os Medlemssider Aktiviteter Presse Asatro Gudehov

   
Afgud
Etnisk naturreligion
Guder
Overleveringen
kønsoverskridelse
     
 

Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

Besøg også vores

 

CVR-nummer: 36615559

Afgud

Der er kun en afgud! Monoteismens gud. Trældbinderen. Ørkendæmonen der misbruger ordet "gud" som egennavn. Der findes mange andre guder der er mægtigere end ham og intet har han skabt! Han er nådesløs mod de han ikke kan lide og streng over for de der tilbeder ham. Hans visdom er tomhed. Hans løfter er løgn.

Ved dommens dag skal han føres for gudernes tribunal og dømmes for forbrydelse mod guddommeligheden. Han skal siden slås ned under det nederste nifhel, hvor fra han ikke vil få gavn af nogen dyrkelse. Ej heller vil han kunne indfri sine tilhængeres håb.


Idol

There is only one idol! The god of Monotheism. The enslaver. The desert demon who misuse the word "god" as a proper name. There are many other gods mightier than him and nothing he has created! He is merciless against those he dislikes and strict with those who worship him. His wisdom is emptiness. His promises are lies.

On Judgement Day, he will be brought before the gods tribunal and convicted of crimes against divinity. He will next be culled under the lower nif-hell, from where he will not benefit from any cult. Nor will he be able to meet his supporters hope.


معبود

ا يوجد سوى إله مزيفة! والله من التوحيد! طاغية! شيطان الصحراء الذين يسيئون استعمال كلمة "الله" على النحو السليم الاسم. وهناك آلهة أخرى كثيرة هي أقوى منه. انه لم يخلق أي شيء! انه لا هوادة فيها ضد هذه يكره صارمة مع أولئك الذين يعبدونه. حكمته هو الخواء. صاحب الوعود والأكاذيب.

يوم القيامة، سيتم جلب للمثول أمام المحكمة الآلهة والمدانين بارتكاب جرائم ضد اللاهوت. ثم سيتم اعدام وتحت أقل الجحيم، من حيث انه لن يستفيد من أي عبادة. ولن يتمكن من تلبية مؤيديها الأمل.


 

Profeter og trumpeter

Hvis guder vil henvende sig til menneskeheden med et budskab, så ville det mest logiske være at henvende direkte sig til hver enkelt individuelt. Ikke mindst burde man kunne forvente at omnipotente guder ville være i stand til at henvende sig til hele menneskeheden simultant i en vision, hvad end det foregår i drømme, i trance eller på anden måde.

Enhver henvendelse gennem tredieperson kan kun fordreje budskabet. Envidere opstår der et troværdigheds problem, hvis tredieperson påstår, at have hørt noget fra en omnipotent gud som man ikke selv har hørt. Det må man gå ud fra at omnipotente guder burde være klar over især, hvis de virkelig er alvidende og derfor undgå henvendelser gennem tredieperson. Den logiske konsekvens af dette er at Moses, Jesus, Muhammed og alle andre profeter enten har været; vildledt af dæmoner, crackpots der hørte stemmer eller fulde af løgn.


Prophets and trumpets.

If gods wants to approach humanity with a message, then it would be most logical to directly contact to each person individually. Not least, should it be expected that omnipotent gods would be able to address all of humanity simultaneously in a vision. Whatever it happens in dreams, in trance or otherwise.

Any contact through a third party can only distort the message. Furthermore a credibility problem occurs if a third party claims to have heard something from an omnipotent god that you have not heard your self. It must be assumed that omnipotent gods ought to be aware of this. If they are truly omniscient they would be expected to avoid communications through a third person. The logical consequence of this is that Moses, Jesus, Muhammad and all other prophets have either been; misled by demons, where crackpots who heard voices or full of lies.


 

© Furesø Net 2010