Om os Medlemssider Aktiviteter Presse Asatro Gudehov

   
FAQ
Materiale
Netradio
Pressemeddelelser
Presseregler
     
 

Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

Besøg også vores

 

CVR-nummer: 36615559

FAQ

 • Hvordan konverterer jeg til Asatroen?
 • Du hylder de nordiske guder, fks ved et blót. Så simpelt er det.
  Asatroen er ikke nogen eksklusiv religion. Du kan sagten tro på andre guder samtidig og behøver ikke afsværge dig noget som helst. Ved at hylde de nordiske guder tilkendegiver du at du ære dem og det er kærnen af hvad asatroen går ud på. Andre religioner kan have krav om at du ikke må dyrke andre guder samtidig, men det er deres problem.

 • Hvordan skal jeg gøre for at være en rigtig asatroende?
 • Gør hvad der føles rigtigst for dig. Asatroen er ikke nogen lovreligion hverke direkte eller indirekte.
  Asatoen er opstået som en tradition blandt mennesker som dyrker de nordiske magter. Denne tradition har ændret sig gennem tiden alt efter hvad der har virket for mennesker i en bestemt tidsperiode. Den foregik på forskellige måder i bronzealderen, jernalderen og vikingetiden så vel som i dag. Der har også altid været mange lokale variationer.

 • Hvor gammel er asatroen?
 • Der er to former for tid. Mytisk tid og kronologisk tid. Historikere beskeftiger sig med kronologisk tid. Kronologisk tid er inddelt i stenalderen, bronzealderen, jernalderen, middelalderen og nyere tid. Der er ingen kilder der kan endeligt fastslå hvor gammel asatroen er i kronologisk tid, men eftersom den er blevet til i en tradition er det rimeligt at antage at den som tradition betragtet er lige så gammel som menneskeheden selv eller i det mindste så længe der har boet mennesker i skandinavien.
  Mytologisk tid er den tid myterne foregår i. Tiden har i asatroen ingen begyndelse, men går nærmest i ring. Mytologisk tid er efter verdens skabelse inddelt i guldalderen, brændalderen og højalderen. Man kan ikke umiddelbart oversætte mytologisk tid til kronologisk tid, selv om Snorre Sturlasson der skrev den yngre Edda mente at han levede i højalderen. I mytologisk tid giver det først mening at tale om asatro fra det øjeblik Burssønnerne blev født og måske endda først fra det tidspunkt hvor de første mennesker Ask og Embla blev skabt af to tømmerstokke og dermed nogle der kunne tro på Aserne.

 • Hvordan ser asatroen på andre guder?
 • Asatroen er en polyteistisk religion. Det vil sige at vi betragt alle guder som reelle entiteter. Man kan enten opfatte dem som særlige magter der enten er tilknyttet et bestemt geografisk sted, en bestemt folkegruppe eller en særlig skarre af tilhængere eller man kan opfatte dem som oversættelige udtryk for de samme, verden iboende, magter. En del af gudernes navne (eller ”Heiti”) er fremkommet ved forskellige folkeslags dyrkelse af dem. Man kan også se det som en mellemting mellem de to syns måder.
  Asatroen opfatter ikke nogen guder eller måder at dyke dem på som forkerte. Det er helt og holdent et forhold mellem magterne og de mennesker der dyrker dem. Der er heller ikke noget krav om at man skal dyrke alle guder. Alle guders helligdomme og dyrkelse bør respekteres så længe den ikke er til skade for andre.

 • Er asatroende islamophober?
 • Nej. Islam er som religion betragtet slem nok, men den er hverken værre eller bedre end de andre monoteistiske religioner jødedommen og kristendommen.

 • Er jødedommen, kristendommen og islam forkerte religioner.
 • Nej. De tre religioner kan sikkert være meget rigtige for de mennesker der dyrker dem.
  Der er dog det praktiske problem ved de tre religioner at de er eksklusive, forbyder dyrkelse af andre guder end deres ene og påstår sig at være den eneste rigtige for alle mennesker. De deler verden op i sandt og falsk, godt og ondt, de rigtige og de forkerte, dem og os. Derved skaber de en unødvendig splid mellem mennesker i denne verden.
  Denne deres holdning bygger ikke på visdom, men på uvidenhed om, at hvad der er godt for den ene er ondt for den anden, hvad der er rigtigt for nogle er forkert for andre.

 • Er kærlighed ikke godt for alle?
 • Jo i den forstand at alle mennesker har brug for kærlighed. Asatroen har flere gudinder for kærligheden og dens delaspekter. Det er ikke unikt for polyteistiske religioner. Det havde også den klassiske hellenistiske religion. Alle kan dog ikke elske alle.

 • Hvad er asatroens holdning til homoseksualitet?
 • Der er intet i asatroens skrifer (ældre Edda) der nævner homoseksualitet eller sex mellem to af samme biologiske køn. Det betyder ikke at samkønnet sex har været fraværende i førkristen tid. Selv om begrebet ” homoseksualitet” først blev opfundet i 1880’erne, er sex mellem to af samme biologiske køn forekommet i alle menneskelige kulturer.
  Asatroen er ikke nogen normativ religion med foreskrifter på ret og vrang. Derfor er der heller ikke nogen fordømmelse af homoseksualitet. Forskere med en kristen baggrund og nationalistisk dagsorden, har forsøgt at tolke en negativ holdning til homoseksualitet ind i asatroen ved en lemfældig omgang med historiske kilder. Særligt har begrebet ”Ergi” som det kendes fra den islandske middelalderlitteratur været misbrugt.
  Læs mere her: køn sex og ergi

 • Er asatroen ikke en krigerreligion der foreskriver hævn?
 • Nej vore forfædres førkristne hedenske religion var en tradition der omfattede hele samfundet. Den var ikke begrænset til krigere og stormænd.
  I Harreskovens Blótgilde bestræber vi os på at asetroen skal være en religion for alle i samfundet. Vi vil gerne tiltrække et bredt udsnit af normalbefolkningen.

 • Er asatroen ikke en gammeldags og utidsvarende religion?
 • Nej tvært imod. Vi er af den opfattelse at er langt mere i tråd med nutiden end den dogmatiske og normative religion der desværre står indskrevet i den danske grundlov.

 • Er asatroende nogen der render nøgne rundt i en skov og drikker jer fulde i mjød?
 • Som regel har vi tøj på. I vinterhalvåret kan det være ret koldt når ikke lige vi står tæt om bålet. Så er det faktisk mest praktisk med varmt tøj. Selv om di måske har set billeder af nøgne unge mænd der kaster med træstammer, så er det faktisk kun noget der er foregået en enkelt gang. Hvad angår mjød så bruger vi det i vores ritual til at hylde guderne. Vi bryder os ikke om at folk er synligt berusede ved vores ritualer. Hvad folk drikker når ritualet er forbi styre de selv.

 • Er asatroende nazister?
 • Nej. Langt de fleste moderne asatroende tager afstand fra Hitlers tredie rige og de forbrydelser der foregik der. Desuden ligger det pågældende regimes absolutisme og eksklusivisme Asatroen fjernt.

 • Jeg har hørt at i fra Harreskovens blótgilde er nogle værre nogen?
 • I Harreskovens Blótgilde er vi blevet beskyldt fra forskellig side for henholdsvis at være Christianitter og højreekstremister alt efter det politiske standpunkt de der har kritiseret os har haft. Vi kan ikke selv genkende det billede disse mennesker tegner af os, men det illustrere meget godt at mennesker idag af ren og skær vane tænker alt ind i en højre-venstre skala. De forstår ikke at asatroens verdensbillede er et helt andet end det der kommer af kristendom, liberalisme, fashisme og socialisme.

© Furesø Net 2010