Om os Medlemssider Aktiviteter Presse Nordisk Spiritualitet Gudehov

   
Harreskov Blotgilde
Vision
Trosgrundlag
Medlemskab
Politisk misbrug
Kontakt
     
 

Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

Besøg også vores

 

CVR-nummer: 36615559

POLITISK MISBRUG

Harreskovens Blotgilde er et godeord, (en menighed) der dyrker de nordiske guder. Vi er en rummelig gruppe, der står på traditionens grund.

Asatroen er ikke nogen ideologisk religion. I asatroen er sammenholdet og solidariteten mellem menneskene i godeordet, og mellem godeordet og magterne, det vigtige. Det spiller langt mindre rolle, hvordan den enkelte anskuer magterne eller hvordan man tror. Det spiller heller ingen rolle, hvilken politisk holdning man har, så længe denne holdning ikke sætter forholdet til godeordets øvrige medlemmer og magterne over styr.

I mange år har vi i Harreskovens Blotgilde været stolte af, at kunne favne asatroende uanset politisk standpunkt. Hvad de evt har måtte have af uenigheder, har de gemt til andre steder og andre tider, af respekt for den hellige handling og andre blotgæster, der ikke deler deres politiske opfattelse.

Desværre er der mennesker, der misbruger asatroen politisk og sætter sine politiske holdninger før det, at være asatro. Disse holdninger er som regel hentet fra de politiske modsætninger i det moderne samfund og har ikke noget at gøre med Asatroen.

Asatroen er opstået i den nordiske kulturkreds som en tradition for kontakt til det vi kalder magterne men som andre kan kalde spiritualitet eller ”det guddommelige”. I Harreskovens Blótgilde kan vi godt finde vores identitet gennem nordisk kultur uden at lade os begrænse af genetik og konstruerede begreber som race, folk og nation.

© Furesø Net 2010