Om os Medlemssider Aktiviteter Presse Asatro Gudehov

   
Harreskov Blotgilde
Vision
Trosgrundlag
Medlemskab
Politisk misbrug
Kontakt
     
 

Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

Besøg også vores

 

CVR-nummer: 36615559

VISIONS ERKLÆRING

I et samfund der påberåber sig at bygge på kristne værdier, er det i høj grad en politisk handling at erklære sig som asatroende eller hedning.

Ikke politisk i forhold til en højre-venstre skala. Desværre er der for mange der tager sine holdninger fra højre-venstre skalaen med sig ind i asatroen, gør disse holdninger til asatroholdninger og fortsætter med at handle efter dem. (Læs vores politiske disclaimer)

Der i mod er det politisk i værdimæssig forstand. Asatroen er ikke en normativ religion. Polyteistisk, etnisk eller hedensk religion, sådan som asatroen, er vokset ud af menneskets og verdens natur.
Monoteisme, som fks kristendom og islam, bygger på en foragt for verden. Troen på en gud medfører troen på en sandhed, en retfærdighed. På ’os' som de sande og retfærdige og de andre som 'de onde’. Troen på èn gud er i sin oprindelse skabt for at retfærdiggøre autokratiske styreformer. Politiske ideologiers absolutisme har sin rod i monoteismen.

Det er vores vision, at gøre asatroen til den førende religion i fremtidens Danmark og ”hedenske” religioner generelt til et seriøst alternativ til kristendommen og islam på verdensplan. Ikke fordi vi har noget horn i siden på de kristne eller muslimerne, men fordi monoteismen er skyld i en primitivisering af det moderne menneskes tankegang.

Vi ønsker som asatroende at gøre op med de tankemønstre som skyldes de monoteistiske religioner. Tanken om godt og ondt som noget objektivt er ren overtro. Hvad der er godt for en er ondt for en anden og omvendt.

Som asatroende er der ingen adfærd eller tankegang der er forkerte, hvis ikke det direkte skader fællesskabet og dets medlemmer. Man behøver derfor ikke føle skyld og skam eller dårlig samvittighed over uskadelige og naturlige tilbøjeligheder. Der er heller ingen grund til at føle sig forpligtet ud over sit fælleskab.

Som asatroende ønsker vi ikke at frelse verden. De, der vil frelse verden, er ofte de, der ødelægger den. Der i mod vil vi frelse os selv og hinanden inden for det fælleskab, vi har. Fælleskabers opgave blandt mennesker og andre dyr er, at støtte individet over for verdens fortrædeligheder.
”De andre” – de der ikke er med i vores fælleskab, er ikke onde eller forkerte. De har bare nogle andre interesser end os. Nogle gange er interesserne sammenfaldende. Andre gange er de modstridende.

Vi ønsker et rummeligt asatromiljø, der kan rumme alle de forskellige måder at være asatro på. Asatroen er en udogmatisk og decentral religion. Der har aldrig været nogen central dogmatisk instans, der har fastlagt, hvad der er den rigtige måde at være asatro på. Der har altid været en stor grad af lokal variation.
Som bevægelse har asatromiljøet brug for at ildsjælene, der gør et stykke arbejde, ikke brænder ud i opslidende kampe med hinanden. Derfor bør vi gøre plads også til de, vi måske ikke lige bryder os om. Ikke nødvendigvis i vores egne blótgrupper hvor den gensidige sympati er vigtig for sammenhængskraften, men i den offentlige debat og i landsdækkende organisationer er mangfoldigheden vigtig.

Vi ønsker at asetroen skal være en religion for alle i samfundet. Vi vil gerne tiltrække et bredt udsnit af normalbefolkningen. Vi vil gerne gøre op med fordomme om, at asatroen skulle være en religion for fks krigere eller for rollespillere der drikker sig fulde i en skov. I hedensk tid var asatroen en religion for hele samfundet. Den blev dyrket af både mænd og kvinder, bønder, jarler, håndværkere, krigere og selv trælle. Alle havde de deres egen tilgang til den og deres egen religiøse praksis. En sådan varieret religiøs prasis vil vi også tilbyde folk i nutiden.

© Furesø Net 2010